Hem

 Nyheter


Uppdatering 190301


Årsmöte den 5 maj kl. 12.00 i Mariestad. Medlemmar i Healing Touch Sweden har rösträtt. Vi skickar dagordning vid anmälan till årsmötet. Motioner/förslag bör vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Anmälan sker till kontakt@healingtouch.se


Diskussioner förs med instruktörer för en ev. HARA class i vår, tidig sommar och fler kurser i höst i Healing Touch, steg 1 och steg 2 till att börja med.Sammanfattning av forskning på energimedicinska terapier vid smärta och cancer (USA, 2015):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654788/


Svensk studie om Healing Touch och taktil massage inom akutsjukvård (Sverige, 2013):

https://www.researchgate.net/publication/269950332_Tactile_massage_or_healing_touch_Caring_touch_for_patients_in_emergency_care_-_A_qualitative_study


RCT-studie om healingens effekt på PTSD (USA, 2012):

http://militarymedicine.amsus.org/doi/pdf/10.7205/MILMED-D-11-00290


Healing som komplement för patienter som genomgår cancerbehandling (USA, 2011):

http://www.cerchiodiluce.it/wp-content/uploads/2012/07/cerchiodiluce_article_american_journal_ott11_EN.pdfHealing Touch


En tydlig healingmetod där modern akademisk kunskap och intuitivt energiarbete förenas.


I USA ingår healers som ett självklart komplement till sjukvården på flera sjukhus precis som t.ex.. arbetsterapeuter, kuratorer och fysioterapeuter gör hos oss. I Sverige får denna behandlingsform alltmer uppmärksamhet.


Healing Beyond Borders


Vår moderförening heter Healing Beyond Borders och finns i USA


Detta är en metod som grundats och utvecklats av sjuksköterskor i USA. I många andra länder runt om i världen är Healing Touch erkänd och accepterad som ett komplement till skolmedicien. I USA är utbildningens program formaliserat och erkänt som en godkänd vidareutbildning för sjuksköterskor.


Healing Touch


Det finns idag svensk forskning!


Healing Touch var en av terapierna som ingick i Karolinska Huddinges forskningsprojekt.


På KAVA, KS Huddinge kunde du tidigare få Healing Touch som en komplementär behandling, inom ramen för ett forskningsprojekt.
Du kan delta!

Kurserna är öppna för alla och kräver inga förkunskaper!

Kurserna vänder sig i synnerhet till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, kroppsterapeuter, kuratorer, psykoterapeuter, massörer, andra vårdutövare samt privatpersoner som önskar en djupare förståelse för ett holistiskt hälsobegrepp och energibaserade terapier.